Biomassa

Vraag Aanbod

Digestaat

Vraag Aanbod

Transport

Vraag Aanbod
 
agrarische producten

In 2008 was meer dan de helft van de Nederlandse grond in gebruik voor landbouw. Dit betekend dat er enorme hoeveelheden agrarische producten in Nederland worden verbouwd. Onder deze agrarische producten vallen onder andere granen, vlees, fruit, melk, wol en hout. Aangezien veel van deze producten in Nederland worden verbouwd zijn wij op wereldschaal dan ook een belangrijke exporteur van agrarische producten.  Na Amerika was Nederland in 2010 zelfs de grootste exporteur van agrarische producten wereldwijd.

Voor agrarische producten is Duitsland de belangrijkste handelspartner van Nederland. In 2010 werd 26 procent van de export agrarische producten door Duitsland geïmporteerd. Dit staat gelijk aan een omzet van 17,2 miljard euro. Nederlandse agrarische producten als komkommers, paprika’s, eieren en tomaten zijn vooral populair in Duitland.

De hoge productie van agrarische producten in Nederland betekend dat er ook een grote hoeveelheid biomassa aanwezig is. Hout, maïs en mest zijn agrarische (rest)producten die kunnen worden gebruikt om duurzame energie op te wekken. Door deze agrarische producten te verbranden of in een biogasinstallatie tot biogas te vergisten kan groene stroom en warmte worden opgewekt.

Agrarische producten zijn deels verantwoordelijke voor de groene stroom die in Nederland wordt opgewekt.