Biomassa

Vraag Aanbod

Digestaat

Vraag Aanbod

Transport

Vraag Aanbod
 
biogas

Biogas ontstaat als biomassa zoals GFT, mest, slib uit rioolwaterzuiveringen en reststromen uit de voedingsindustrie door een enzymatisch proces wordt omgezet in een gasmengsel. Dit biogas, dat voornamelijk bestaat uit methaan en koolstofdioxide, kan worden gebruikt als duurzame energiebron. 

Het gebruik van biogas als duurzame energiebron kent veel voordelen. De meest in het oog springende is ongetwijfeld dat biogas een milieuvriendelijk alternatief biedt voor het verwerken van afvalstoffen. Zo is het in Nederland gangbaar dat biogas wordt opgewekt uit afvalwaterzuiveringen en afvalstortplaatsen. Ook voor de veehouderij is het omzetten van dierlijke uitwerpselen in biogas aantrekkelijk. Naast de opwekking van duurzame energie zorgt deze omzetting voor een verhoogde kwaliteit mest, het digestaat, en een mindere belasting van het milieu doordat minder nitraten in het grondwater terecht komen.

De kwaliteit van biogas kan sterk worden verbeterd door deze te reinigen. Na verwijdering van water, waterstofsulfide, en een groot deel koolstofdioxide kan het, nu opgewaardeerde biogas bijgemengd worden in het aardgasnet. 

Het opwekken van biogas uit biomassa gebeurt in de zogenaamde biogasinstallatie.