Biomassa

Vraag Aanbod

Digestaat

Vraag Aanbod

Transport

Vraag Aanbod
 
Biogasinstallatie

In een biogasinstallatie wordt biomassa door een vergistingproces omgezet tot biogas. Het vrijgekomen biogas drijft in de biogasinstallatie een gasmotor aan. Zo wordt er warmte en elektrische energie opgewekt.

Het belangrijkste onderdeel van de biogasinstallatie is de vergister. In een vergister kan mest of andere biomassa worden toegevoegd. De biogasinstallatie verwarmt vervolgens de biomassa en zo begint een biologisch proces waarbij uiteindelijk biogas vrij komt. Dit opwekkingsproces kan 20 tot 50 dagen duren.

Na opwekking wordt het biogas naar een gasmotor in de biogasinstallatie geleid. Hier wordt het biogas verbrand en drijft het een generator aan. Zo levert een biogasinstallatie elektrische stroom die kan worden toegevoerd aan het elektriciteitsnet. Door een contract te sluiten met een energieleverancier kan biomassa als stroom worden verkocht. Naast elektrische stroom levert de gasmotor in de biogasinstallatie ook warm water. Dit water kan gebruikt worden als verwarmingswater voor woningen en bedrijven. Zo kan er flink kan worden bespaart op de gaskosten.   

Het aanschaffen van een biogasinstallatie kan voor bedrijven met een groot maandelijks overschot aan biomassa economisch interessant zijn. De terugverdientijd is relatief kort wanneer de opgewekte energie en het warme water wordt gebruikt om in de eigen behoefte te voorzien en wanneer het restant wordt verkocht aan energieleveranciers.