Biomassa

Vraag Aanbod

Digestaat

Vraag Aanbod

Transport

Vraag Aanbod
 
Biomassa

Het begrip biomassa wordt vaak gebruikt om organische materialen aan te duiden die kunnen worden omgezet in energie. Dit betekend dat biomassa zowel plantaardig als dierlijk van natuur kan zijn. Enkele voorbeelden van plantaardige biomassa zijn hout, suikerriet, koolzaadolie, en maïs. Biomassa uit dierlijke materialen bestaat vooral uit dierlijke vetten.

Biomassa wordt tegenwoordig ingezet om duurzame energie op te wekken. Dit gebeurt voornamelijk door het verbranden van biomassa, een proces dat vrijwel CO2-neutraal is. Hoewel er bij de verbranding van biomassa wel degelijk CO2 vrijkomt, is deze echter recentelijk door de verbrandden planten uit de atmosfeer opgenomen. Dit betekent dat er geen extra CO2 in onze atmosfeer terecht komt. Het grote verschil met de verbranding van fossiele brandstoffen is dat de CO2 die hierbij vrijkomt zo lang was opgeslagen dat deze geen deel meer uitmaakte van onze huidige CO2-kringloop.

Naast het direct verbranden van biomassa ter behoeven van energieopwekking worden veel vormen van biomassa omgezet naar gassen en oliën. GFT, mest, slib uit rioolwaterzuiveringen en reststromen uit de voedingsindustrie kunnen in een biogasinstallatie worden omgezet naar biogas. Dit gas is zeer brandbaar en levert bij verbranding groene stroom op.
Ook het omzetten van oliehoudende zaden in biodiesel en dat van suikers in bio-ethanol levert schone en duurzame energie.

In Nederland wordt momenteel 90% van de groene stroom opgewekt uit biomassa.