Biomassa

Vraag Aanbod

Digestaat

Vraag Aanbod

Transport

Vraag Aanbod
 
digestaat

Na de vergisting van mest in een biogasinstallatie blijft digestaat over. Dit restproduct bevat veel mineralen en kan gebruikt worden als meststof. Doordat er bij de vergisting van de mest organisch materiaal wordt afgebroken tot gas verschilt de samenstelling van digestaat van die van natuurlijke mest. Zo bevat digestaat voor planten bijvoorbeeld meer makkelijk opneembare stikstof.

Co-vergisting is het vergisten van mest dat is samengevoegd met andere biomassa zoals energiemaïs of aardappelen. Door energiemaïs aan mest toe te voegen kan er meer biogas worden opgewekt. Het digestaat dat overblijft na co-vergisting moet echter aan enkele regels voldoen voordat het als meststof kan worden gebruikt. Zo moet het digestaat uit minstens 50% dierlijke uitwerpselen bestaan en moet de bijgevoegde biomassa geïndexeerd zijn in de zogenaamde bijlage Aa onderdeel IV. Als 50% van het gewicht van het digestaat uit dierlijke uitwerpselen bestaat dan is het digestaat een dierlijke meststof. Digestaat dat overblijft na de vergisting van puur planaardige materialen staat bekend als overige organische meststof.

Als het digestaat na de vergisting van mest uit minder dan 50% dierlijke uitwerpselen bestaat dan mag het niet als meststof worden verhandeld.