Biomassa

Vraag Aanbod

Digestaat

Vraag Aanbod

Transport

Vraag Aanbod
 
vergister

De vergister is het hart van een biogasinstallatie. Hier wordt biomassa vergist totdat er biogas vrijkomt. De vergister is in principe een grote afgesloten tank of silo waar biomassa, meestal mest, in wordt toegevoegd. Bij mestvergisting zetten de van nature aanwezige bacteriën de mest om in biogas. In de vergister kan ook andere biomassa aan de mest worden toegevoegd. Dit toevoegen van energierijke biomassa zoals energiemaïs, oogstresten of aardappels aan de vergister wordt co-vergisting genoemd. Co-vergisting levert een hoger rendement aan biogas op en dus meer warmte en energie.

Het is belangrijk dat het mengsel biomassa in de vergister zo gelijk mogelijk vergist. Om dit te verzekeren kunnen er roerwerken in de vergister zitten. Deze zorgen ervoor dat de temperatuur van de biomassa in de vergister gelijk blijft en dat de biomassa in kleinere deeltjes wordt verdeelt. Zo ontstaat betere celontsluiting en wordt er sneller biogas opgewekt.

Na de vergisting van mest blijft er digestaat over in de vergister. Deze kan worden gebruikt als meststof. De samenstelling van digestaat lijkt erg op die van kunstmest.